ISO 216 Standart Kağıt Ölçüleri

A Serisi (mm) B Serisi (mm) C Serisi (mm)

4A0

1682 × 2378

2A0

1189 × 1682

A0

841 × 1189

B0

1000 × 1414

C0

917 × 1297

A1

594 × 841

B1

707 × 1000

C1

648 × 917

A2

420 × 594

B2

500 × 707

C2

458 × 648

A3

297 × 420

B3

353 × 500

C3

324 × 458

A4

210 × 297

B4

250 × 353

C4

229 × 324

A5

148 × 210

B5

176 × 250

C5

162 × 229

A6

105 × 148

B6

125 × 176

C6

114 × 162

A7

74 × 105

B7

88 × 125

C7

81 × 114

A8

52 × 74

B8

62 × 88

C8

57 × 81

A9

37 × 52

B9

44 × 62

C9

40 × 57

A10

26 × 37

B10

31 × 44

C10

28 × 40

LEDGER

27,9 x 43,2

LEGAL

21,6 x 31,6

LETTER

21,6 x 27,9

 

Ambalaj Ürünleri

Sertifika Diploma

Kurumsal Dökümanlar

Tanıtım Dökümanları

Matbaa Ürünler

    Klasör - Dosya

    Eşantiyon, Promosyon

    Zarflar

    Yardımcı Bilgiler